Η οικογένεια Iguanidae (ιγκουάνα) έχει 55 γένη και 650 είδη τα οποία είναι φυτοφάγα, εντομοφάγα, σαρκοφάγα και παμφάγα. Αντιπροσωπευτικό και πιο συχνά συναντώμενο είδος σε αιχμαλωσία είναι το είδος Iguana iguana.Διαβάστε